O nama


Optimisti

Cilj Optimista je poboljšanje ambijenta za mlade u Nikšiću.
Optimisti rade na uspostavljanju omladinskog centra u centru grada.
Optimisti preduzimaju korake oko formiranja lokalne mreže organizacija koje se bave mladim ljudima.

Naše vrijednosti i principi su:

Odgovornost i odgovoran odnos prema zajednici
Poštovanje ljudskih prava
Tolerancija
Iste prilike za sve oličene u ravnopravnosti
Meritokratija i mjerljivost rezultata
Ideje antifašizma
Sekularizam
Težnja ka stvaranju boljeg i zdravijeg društva
Integrisanje svih zainteresovanih pojedinaca i subjekata u zajedničke akcije

Da li ste Optimisti?

IMPRESSUM


Osnivač: NVU Optimisti
Adresa: Ulica Vuka Karadžića 18 Nikšić, Crna Gora
Izvršni direktor: Boško Milović
Glavna i odgovorna urednica: Ana Milović Jasikovac
Pib: 11092900
Tel: +382 67 639 369
Mail: omladinaniksic@gmail.com
Osnivač: NVU Optimisti
Adresa: Ulica Vuka Karadžića 18 Nikšić, Crna Gora
Izvršni direktor: Boško Milović
Glavna i odgovorna urednica: Ana Milović Jasikovac
Pib: 11092900
Tel: +382 67 639 369
Mail: omladinaniksic@gmail.com